VÅRE TJENESTER


 • Årskontroll av slokkeutstyr
  og alarmsystemer / Rømningsveier
 • Vedlikehold av brannutstyr/anlegg
  og alarmer
 • Reparasjon av slokkeutstyr og alarmsystemer
 • Sikkerhetsskilting og tilrettelegging av rømningsveier
 • Installasjon og montering av ny anlegg
 • Salg og installasjon av Alarmer  • Brannsikring og rådgivning
  • Montering av branndører
  • Branntetting og skilledeling
  • Skiltanvisning (rømningsveier)
  • Automatisk slukkanlgg